woensdag 25 november 2015

Slimme aanpak stedelijke problemen

Veel steden in Nederland zetten technologische middelen in om stedelijke problemen aan te pakken. Dat gebeurt concreet bijvoorbeeld met slimme lantaarnpalen tot het slim inregelen van verkeersstromen. Daarbij betrekken veel van deze steden de eigen bevolking middels communities.
In Binnenlands Bestuur van 20 november 2015 is een achtergrondartikel gepubliceerd over Slimme Steden. Om het wat concreter te maken geven we een aantal voorbeelden:

- Klimaat neutraal van de gemeente Zaanstad.
Woon-werkverkeer
Bijna alle medewerkers van de gemeente komen met het openbaar vervoer naar het werk. Hiervoor is een duidelijke verklaring; woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt voor 75% vergoed, terwijl voor autoverkeer geen vergoeding is. Een andere stimulans om de auto te laten staan is dat er vergoeding aangevraagd kan worden voor een elektrische fiets of scooter.
- Air Quality Egg van de gemeente Utrecht
 Dit is een klein apparaat waarmee honderden stedelingen de luchtkwaliteit vanaf hun eigen vensterbank meten, om deze gezamenlijk en bovenal live in kaart te brengen.
- Verkeersmanagement gemeente Assen, inclusief meting fijnstof.
Sencortechnologie wordt ingezet.

Burgemeester Rob van Gijzel van de gemeente Eindhoven stelt in datzelfde artikel dat smart cities niet de toekomst hebben, waarom zou elke gemeente opnieuw het wiel uitvinden, maar smart communities. Dit was ook de strekking tijdens het laatste Smart Government Congres. Bij het betrekken van burgers ontstaat meer betrokkenheid en daardoor minder politieke tegenstellingen. Smart thinking dus.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de binnenstad ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten