zondag 13 december 2015

Inventarisatie knelpunten 30 zones binnenstad 1e tranche


De BLB/ wijkraad heeft deze inventarisatie van de knelpunten doorgegeven aan de gemeente 's-Hertogenbosch.

De BLB/wijkraad heeft afgelopen twee maanden de knelpunten van de 30 km zone in de binnenstad geïnventariseerd. Hoewel er ook knelpunten zijn onder andere op de Zuid-Willemsvaart hebben wij die op grond van de instructie van de ambtenaar niet meegenomen en ons beperkt tot de huidige 30 zones. Volgens de Koersnota zouden verschillende straten ook de 30 km zone van toepassing moeten zijn, maar tot op heden is dat niet gerealiseerd. Wellicht kunnen deze straten in de tweede tranche worden meegenomen.


De inventarisatie betreft de volgende straten, wellicht ook bekend wegens eerdere burgerinitiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren, tot op heden helaas zonder zichtbare resultaten.

- Achter den Boogaard

- Hinthamerstraat

- Hinthamereinde

- Sint Janssingel

- Sint Jorisstraat

- Van Noremborgstraat

- Postelstraat

- Vughterstraat

- Westwal


De redenen voor de overschrijdingen van de 30 km zones in deze straten identiek zijn, te weten:

·         Onvoldoende aanduidingen dat het een 30km zone betreft.

·         De weginrichting, de lange stukken rechte weg, zonder obstakels, wordt de automobilist gefaciliteerd om harder te rijden dan 30 km.

·         De 30 km zijn niet zelfhandhavend dat wil zeggen dat de weginrichting dusdanig moet zijn dat niet harder dan 30 km gereden kan worden.


Wij maken van de gelegenheid gebruik om de brief van de Ministerie van Justitie Opstelten van 18 september 2013 bij te voegen over de inzet van politie en te hard rijders. Samengevat stelt de Minister dat het lokale gezag de weginrichting moet aanpassen aan de 30 km zones en dat BOA's geen bevoegdheden hebben om hardrijders te bekeuren.

Wij als wijkraad/BLB dragen graag bij aan de realisatie van 30 km zones, waar werkelijk 30 km wordt gereden en het verder uitvoeren van de Koersnota.  De herinrichting van de Onderwijsboulevard vormt voor ons een best practise in deze.

Wij zullen deze reactie ook met onze leden communiceren en horen graag wat de vervolgstappen met bijbehorend tijdpad zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten