zondag 22 november 2015

BAM zet blauweregenproject Vughterstraat stop

In Wijkgericht  van juni 2014 is de voorspelling te lezen dat over pakweg vijftig jaar de blauweregen als typisch Vughterstraat bekend zou zijn. Het project blauweregen ontstond als een van de initiatieven in een periode dat ondernemers in de Vughterstraat zich wilden onderscheiden als een duurzame winkelstraat. Het is een tot nu toe succesvol project, dat past in de vergroeningsbeleid van de gemeente. We hebben op dit forum reeds eerder bericht hoe steeds meer bewoners geveltuinen aanleggen. Stedelijk groen draagt bij een betere luchtkwaliteit, gezondheid en klimaat. Het is algemeen bekend dat winkelen in een groene omgeving als aantrekkelijk wordt ervaren.

Er zijn in totaal 15 blauweregens geplaatst en tijdens de juni bijeenkomst van de BLB heeft Marcel Eekhout ons hierover meer verteld. In het najaar 2015 zou het project door de gemeente 's-Hertogenbosch geëvalueerd.

De afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM) staat op het standpunt dat de Vughterstraat door de blauweregens (en misschien die ene boom ?) een te groen karakter  heeft gekregen. De 15 planten mogen blijven staan mits ze niet verder in omvang toenemen, maar er mag geen enkele blauweregen bijkomen. Degenen, die ook een blauweregen willen, mogen dat dus niet.
De straat moet een versteend uiterlijk blijven houden.

Verrassend is de opvatting van de BAM wel, ook omdat bewoners, ondernemers en bezoekers een geheel andere opvatting hebben en vergroening voor staan.

Wat vinden leden van de gemeenteraad van dit standpunt van de BAM ? Is de Vughterstraat uitgesloten om geveltuinen aan te leggen ? En wat vindt de BAM zelf van de aantasting van historische monumenten door luchtverontreiniging ?
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten