zondag 15 november 2015

BOA's mogen geen verkeersboetes uitdelen.

Wat is een BOA ?
De afkorting BOA staat voor Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Deze functionarissen vervullen een steeds belangrijkere rol op het gebied van verkeer en veiligheid. In algemene zin houden ze zich bezig met de veiligheid op straat. We berichten reeds eerder dat er twee BOA's worden aangesteld om de 24 uurs functie van de piramides te vervangen.
Er bestaat veel onduidelijkheid wat een BOA nu wel of niet mag doen. Veel mensen denken dat een BOA's dezelfde bevoegdheden hebben als de politie. Dat is dus niet zo.

Over het algemeen vallen de BOA's, die in dienst zijn bij de gemeente 's-Hertogenbosch, onder de categorie, die door bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten worden belast. Voorbeeld zijn de leerplichtambtenaren en de parkeerwachten, maar bijvoorbeeld ook de verkeersregelaars. De BOA’s dragen een uniform en zijn  goed herkenbaar. Vaak beschikken ze over een EHBO diploma.
Parkeerwachten mogen parkeerboetes uitschrijven, maar de bekeuringen voor verkeersovertredingen mogen alleen door de politie worden uitgeschreven.

Beperkte bevoegdheden
Een BOA mag geen verkeersboetes uitdelen voor bijvoorbeeld
  • Rijden zonder licht op je fiets.
  • Harder rijden dan de toegestane 30 km.
  • Last nut not least, ook niet voor het rijden in straten waar dat niet mag.
Hoe de BOA gaat handelen na 1 januari als automobilisten toch de verkeersregels overtreden na het weghalen van de piramides is niet bekend. De politie zegt al jaren geen capaciteit te hebben voor verkeersovertredingen.
Vanochtend waren twee BOA's getuige van de overtreding van een automobilist in een eenrichtingsstraat. Mooie testcase om eens te zien hoe dat werkt met de inzet van BOA's. De automobilist reed tegen het verkeer precies in de richting van de auto van de BOA's. de BOA"s reden wel in de juiste richting. Het kwam niet tot een botsing, de auto keerde om.  Beide  BOA's namen echter zelfs niet de moeite om uit de auto te stappen. Ze deden dus niets. Maar misschien is dat inherent aan de beperkte bevoegdheid, wat kunnen ze ook doen. En dan is het de vraag of ze wel 's avonds na 10 uur en 's nachts werken ?

Meer weten over BOA's, lees dan deze circulaire uit 2010. Er is dit jaar een landelijke discussie gevoerd over de vraag om BOA's meer bevoegdheden te geven, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Er is geen draagvlak om de BOA's tot een nieuw soort gemeentelijke politie om te vormen.

Boapool
Sinds 2015 werken de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Haaren, Heusden, Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel samen in een BOA-pool. Dat betekent dat de BOA’s van deze gemeenten over en weer op elkaars grondgebied mogen werken met toestemming van de politie en het openbaar ministerie.

1 opmerking:

  1. Wie een overtreding beging, mag een verkeersboete in de bus verwachten...

    BeantwoordenVerwijderen