maandag 11 mei 2015

Geluidsbelastingkaarten binnenstad

Geluidshinder is een subjectief gegeven, wat de ene bewoner als hinderlijk ervaart kan een andere bewoner deze mening over hinder geheel niet delen. Objectieve gegevens zijn er ook. En wat niet subjectief is, is het feit dat geluidshinder tot gezondheidsklachten kunnen leiden.

Op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch kan een ieder de zogenaamde geluidsbelastingkaarten te raadplegen. De meetgegevens dateren alweer uit 2011, misschien zijn ze daarom verouderd. En... het geluid wordt  niet gemeten. Desondanks kan je als bewoner wel een indicatie krijgen van de geluidsbelasting van je woonhuis.  Het is een computermodel, gebaseerd op geluid van wegen, spoor en industrie. Dus niet alle indicatoren zijn in deze gewogen en in beeld gebracht. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de zogenaamde autoradio's, die met name aan het einde van de middag, avonden en nachten door straten luid te horen zijn.

Voor de kaart met de legenda klik op deze link. Neem als voorbeeld de Vughterstraat, vink alles aan en de straat kleurt rood. Bij rood zie je dat het verkeer de norm overschrijdt.  Ook de Hinthamerstraat kleurt rood. link., maar een straat als Achter den Engelschen Pispot staat er niet gekleurd op.

Daarnaast zijn er landelijke kaarten beschikbaar van het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu. De naam van het Ministerie duidt de relatie met de gezondheid aan.  Op deze website kan je gericht op postcode zoeken naar de geluidsmetingen van je woonstraat en eventuele huis. link Ook deze gegevens dateren uit 2011. Het zoeken is echter eenvoudiger en je krijgt hierdoor sneller een indicatie.


Misschien ook aardig om te weten dat voor de dag en nacht andere normen gelden, te weten link

Geluidhinder is een subjectieve ervaring. Mensen ervaren geluid zeer verschillend. Onderstaand overzicht geeft een idee van hoe mensen geluid gemiddeld ervaren:
Situatie dagwaarde
Aantal decibelKwalificatieKleur op kaart
<= 54 dBRustig-
55 - 59 dBLevendiggeel
60 - 64 dBLuidoranje
65 - 69 dBErg luidrood
70 - 74 dBLawaaiigpaars
>= 75 dBZeer lawaaiiggrijs
Situatie nachtwaarde
Aantal decibelKwalificatieKleur op kaart
<= 50 dBRustig-
50 - 54 dBLevendiggeel
55 - 59 dBLuidoranje
60 - 64 dBErg luidrood
65 - 69 dBLawaaiigpaars
>= 70 dBZeer lawaaiiggrijs
De dagwaarde is de gemiddelde hoeveelheid geluid over een hele dag (een etmaal, oftewel 24 uur). Dit wordt etmaalwaarde genoemd. De nachtwaarde is de hoeveelheid geluid in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). Dit wordt nachtwaarde genoemd. Het geluid in de nacht is apart berekend. Dit geeft aan hoeveel mensen gemiddeld last hebben van verstoring van de slaap door geluid. Dit kan namelijk leiden tot gezondheidsklachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten