dinsdag 19 mei 2015

Aanpak fietsknelpunten


Fietsknelpunten
In 2013 telde 's-Hertogenbosch 84 fietsknelpunten. Om een aantal te noemen in de binnenstad:

- Rotonde Stationsplein (Draak)
- Brugplein
- Kardinaal van Rossumplein
- Zuid-Willemsvaart
- Oude Dieze/ Hekellaan


Deze knelpunten horen tot het hoofdfietswerk, een aantal fietsknelpunten die hier niet toe behoren zijn vaak onbekend. Over de knelpunten zijn 2 raadinformatiebrieven door het college opgesteld, in  2013 (link) en 2014 (link). Met dergelijke brieven wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Het benoemen van knelpunten is geen overbodige luxe. Fietsers zijn in vergelijking tot het gemotoriseerde verkeer vaak kwetsbaar en er gebeuren soms (ernstige) ongelukken. Wie herinnert zich niet die 77 jarige vrouwelijke fietsster, die in mei 2013 door een vrachtwagen werd doodgereden op de kruising van de Zuidwal/ Hekellaan ? link Een kruising waar dagelijks tientallen scholieren van en naar het Sint Janslyceum oversteken.

Fietsbeleid gemeente 's-Hertogenbosch
Het bevorderen van de fiets in de binnenstad is beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch, vastgelegd in het uitwerkingsplan koersnota hoofdinfrastructuur 's-Hertogenbosch maart 2009 (link). De fietsambitie is ook uitgewerkt in dat jaar (link). 's-Hertogenbosch moet echt een fietsstad worden !

Ontbrekende fietsstroken binnenstad
Hoe vertaalt zich deze ambitie in de stad ? Er zijn bewaakte gratis stallingen gekomen zoals bij het Station en in de Kerkstraat. En rondom de stad komen steeds meer fietsstroken. Een fietsstrook is herkenbaar aan de fietssymbolen. Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood.
Wat opvalt is dat die rode fietsstroken ophouden op het moment dat je oude binnenstad in fietst zoals vanuit het Wilhelminaplein naar de Vughterstraat / Westwal.  Op de verschillende hoofdroutes voor de fiets zoals  Vughterstraat, Hinthamerstraat/ Hinthamereinde, Van Berkelstraat/Kasterenbrug en Sint-Jansingel ontbreken de (rode) fietsstroken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten