zaterdag 17 oktober 2015

Besluit de gemeenteraad op 10 november een einde te maken aan de autoluwe binnenstad ?


De BLB is afgelopen jaren betrokken geweest bij het tot stand komen van de Koersnota 2013. Deze Koersnota is in 2013 akkoord bevonden door leden van de gemeenteraad. Deze nota moet leiden tot een autoluwe binnenstad. Hoewel de binnenstad in tegenstelling tot andere binnensteden in Noord-Brabant relatief veel verkeer telt, dit blijkt onder andere uit rapporten over de slechte luchtkwaliteit, zijn er stappen gezet. De bezuinigingen die voor dezelfde gemeenteraad op 10 november 2015 worden besproken  stellen het opheffen van de selectieve toegang bij de Wolvenhoek, Vughterstraat, Visstraat, Hinthamerstraat, Kerkstraat, Verwerstraat, Stoofstraat en Nieuwstraat voor.

Alleen rondom de gebieden met openbare orde problemen, de Visstraat en Postelstraat, blijven de piramiden in tact, zo luidt het voorstel althans.  In totaal 2 fte moeten gaan verhinderen dat het inrijden nog steeds niet wordt toegestaan. Ook is er een bromfietsverbod van kracht.

De vraag is of dit gaat werken! Het betreft hier het autovrije voetgangersgebied waar uit het niets auto`s kunnen opduiken. Met name in de avonduren kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Voetgangers moeten zich in het winkelgebied veilig voelen en niet onverwachts worden geconfronteerd met rondscheurende auto`s. Dus een onwenselijke bezuinigingsmaatregel.

Hoe zijn wij als BLB geïnformeerd ? De BLB is geheel niet geïnformeerd, ook in de laatste vergadering gehouden in september 2015 over de Koersnota is hier niet over gesproken. Door notabene een tweet van een raadslid ontdekten we dit bezuinigingsvoorstel.


2 opmerkingen:

  1. Dit college is niet van de communicatie. Zo wordt de hard bevochten Bomenverordening met één pennenstreep gedecimeerd tot een beperkte lijst met waardevolle bomen! Dit betekent feitelijk dat alle sfeerbomen in de stad vogelvrij worden verklaard. Daar zijn wij als Bomenstichting niet over geïnformeerd. Verbodsborden gaan natuurlijk niet werken. Het wordt een levensgevaarlijke situatie. Niet alleen door bezoekers. Leveranciers zullen nu ook buiten de daarvoor beschikbare tijden doorrijden. Dus niet doen deze maatregel. Want anders is het straks de put dempen als het kalf verdronken is. Namelijk als het eerste verkeersslachtoffer is gevallen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Bedankt voor de reactie. Persoonlijk ben ik er niet meer van overtuigd dat verkeersslachtoffers bijdragen aan bewustwording van de problematiek. Dagelijks gebeuren er incidenten met fietsers in de binnenstad. De provincie grijpt slechts incidenteel in om de black spots aan te pakken. Niet vergeten dat de ambtenaren, die veelal hier niet wonen, dagelijks de auto parkeren in de binnenstadsgarages. Wat voor binding hebben die met de stad ?

    BeantwoordenVerwijderen