zaterdag 24 oktober 2015

Inventarisatie te hard rijders in 30 km straten

Verschillende bewoners uit straten in de binnenstad hebben al menig keer tevergeefs op de deur van het gemeentehuis aangeklopt om aandacht te vragen voor het feit dat er te hard gereden wordt binnen de 30km zone van de binnenstad. Hoewel besloten is dat de gehele binnenstad ring 30 km is, is er onvoldoende budget om dat te realiseren zoals bijvoorbeeld op de Zuid-Willemsvaart. Tot voor kort werd vrijwel altijd bot gevangen op klachten van  bewoners. Dit verkeersgedrag gaat vaak gepaard met agressie naar bewoners.


Nog niet zo lang geleden is er een motie in de gemeenteraad aangenomen van de Bossche Volkspartij en GroenLinks om de veiligheid binnen de 30 km  te vergroten.  Als gevolg hiervan heeft de wijkraad/BLB de vraag ontvangen om te inventariseren om welke straten het precies gaat waar te hard wordt gereden.

Uit eerdere inventarisaties weten we dat het gaat om:

  • Sint Janssingel, Westwal, Achter den Boogaard, Vughterstraat, Postelstraat en Sint Jorisstraat.
  • Hinthamereinde, Hinthamerstraat en Sint Josephstraat.

  • Van Noremborghstraat (nieuw).

Aan u de vraag welke straten we nog missen. Graag uw reactie posten op Facebook met detaillering van het knelpunt.

Mailen kan ook aan info@blbwijkraad.nl 

Samen met u werken wij aan een leefbare binnenstad.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten