zondag 13 maart 2016

Handhaving milieuzone binnenstad door stadstoezicht

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een milieuzone voor vrachtauto’s (pdf). De zone omvat de oude binnenstad, ’t Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa. Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton met Euro IV dieselmotor of schoner mogen de milieuzone in. Net als vrachtwagens op aardgas, LPG of met elektromotor.
Tijdens de laatste bewonersvergadering in december 2015 kwamen er veel vragen over de overtredingen in de milieu zone door vrachtwagens in de binnenstad. Op dat moment was niet duidelijk wie toezicht houdt, de omgevingsdienst of de gemeente 's-Hertogenbosch zelf.
De afdeling stadstoezicht heeft de taak toezicht te houden op de naleving van de regels die de milieuzone met zich mee brengt en niet de omgevingsdienst.
Klachten kunnen ook daar worden ingediend, hetzij telefonisch hetzij per formulier.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten