maandag 23 juni 2014

Uilenburg "Pas op de plaats"

Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan hieronder in het witte veld, op Geen opmerkingen


UILENBURG
‘pas op de plaats’
(in dubbele betekenis)
Voorkom toestanden zoals in Venetië
p
vrijdag, 20 juni 2014
 

ter kennisname door de bewoners van
Uilenburg
Uilenburgstraatje
Lamstraatje
Capucijnenpoort
Walpoort
p
sinds dinsdag, 3 juni 2014, al toegezonden aan
de 11 politieke partijen die zitting hebben in de Gemeenteraad
de 11 individuele leden en secretaris van de Monumenten- en Welstandscommissie
diverse gemeente-functionarissen, die geen zitting hebben in deze commissie
de 5 leden van het bestuur van Blb Bewonersvereniging leefbare binnenstad

2 prominente Uilenburg bewoners


Voor de volledige tekst van de Brochure Uilenburg-Pas op de plaats, klik hier


Aantal verspreide documentenReacties van Medebewoners Uilenburg


22 juni 2014 Just Krijn
Beste blb,
Ook ik woon in het centrum, middenin Uilenburg. Over mijn prachtige wijk mocht ik een anoniem schrijven ontvangen. Ik denk van jullie afkomstig.
Voor mij is het wonen in de binnenstad een feest. En dat feest deel ik graag met iedereen die wil meegenieten. Daarom ben ik blij met de nieuwe brug, blij met mensen die meer gelegenheid bieden om hier te wonen en word ik vrolijk van het idee dat Uilenburg meer en meer aantrekkingskracht uitoefent op zowel bewoners als bezoekers. Een feest vier je samen en zo ontwikkelt Uilenburg zich meer en meer. Daar word ik gelukkig van. En niet van allerlei tegenmaatregelen die hét oude stadscentrum tot een elitaire plek maken.
Ik zou het fijn vinden als jullie mijn reactie op de blb site plaatsen.
Vriendelijks,
Just Krijn

Dag mhr. Krijn,
Dank voor uw bericht.
Uw veronderstelling dat het anonieme schrijven in uw bus van ons afkomstig is, is niet juist.
Die brief/flyer is afkomstig van een medebewoner van u in de Uilenburg die sommige aspecten i.c. een groter volume van autoverkeer blijkbaar anders waardeert.
De website van de blbwijkraad biedt in dit geval een ruimte aan een bewoner om zijn zorgen onder de aandacht te brengen, en het spreekt voor zich dat andere geluiden ook een plaats kunnen krijgen.
Uw reactie kan ook een plaats krijgen op onze website zodra daar een blog is geopend met betrekking tot deze kwestie.
Het opstarten van de blog zal naar ik verwacht ma 23 juni gebeuren. Als u af en toe op de website kijkt zult u de blog kunnen aanklikken en dan uw mening inbrengen.
Ik ga er nu dus van uit dat u zelf uw mening naar voren brengt op de website via de blog zodra die actief is.
Ik hoop dat ik u daarmee naar genoegen antwoord heb gegeven.
Met vriendelijke groet,
Christ van Puijenbroek.


22 juni 2014  Bas Verbruggen
Ik kreeg een flyer in de bus , Uilenburg, ' pas op de plaats' . Ik heb de achtergronden via de website gelezen. Ik ben bewoner van de Uilenburg, Molenstraat 3, en ik herken me absoluut niet in deze tirade, alsof we in de Maaspoort wonen. Ik kan nergens achterhalen wie deze onzin heeft bedacht en hoe en waar ik me als inwoner van dit prachtige gebied kan verweren tegen deze vergezochte nonsens die zelfs de paleisbrug als bedreiging ziet voor ons woon, werk en leefklimaat. Graag hoor ik van u waar, wanneer en bij wie ik deze absurditeit kan weerleggen. Ik vind het daarnaast onaanvaardbaar dat er dingen over mijn buurt gezegd worden, zonder dat flyers en website artikelen vermelden wie ( in persoon) hiervoor verantwoordelijk is/zijn.

23 juni 2014 info@blbwijkraad.nl:
Dag mhr. Verbruggen,
Dank voor uw bericht.
De woorden tirade en nonsens zijn door u gekozen. Er wordt door een Uilenburgbewoner een zorg geuit, niet meer en niet minder. Dat is het goede recht van die bewoner en het is uw goede recht om het daarmee oneens te zijn. Die zorg wordt door betrokkene beargumenteerd en het is opnieuw uw goede recht om andere argumenten aan te voeren die argumenten van een ander weerleggen.
Het is de bedoeling dat er op de website van blbwijkraad een blog geopend gaat worden over deze kwestie, en dan bent u van harte welkom om uw argumenten naar voren te brengen. En met argumenten bedoel ik iets anders dan de mening van een ander gelijk wegzetten als tirade en nonsens.
Ik verwacht dat de blog morgen opgestart kan worden.
Met vriendelijke groet,
Christ van Puijenbroek, voorzitter a.i. blbwijkraad

22 juni 2014 J.verbruggen@home.nl:
Mijn boosheid en daaruit voortvloeiende woordkeuze werd ingegeven door een anoniem pamflet dat vervolgens verwees naar de website van de BlB wijkraad waarvan ik afleid dat dit een door de wijkraad geïnitieerde of op zijn minst ondersteunde actie is. Door de toezending aan allerlei bestuurders en raadsleden ( en 2 prominente uilenburgbewoners ??) wordt tenminste de indruk gewekt dat het hier een breed ondersteunde actie betreft. Ik ontzeg niemand zijn of haar mening, ik respecteer die en ga er graag de discussie over aan op inhoudelijke gronden. Dan moet ik wel weten met wie ik het gesprek aan kan gaan en niet geconfronteerd worden met een anoniem pamflet.
Verstuurd vanaf mijn iPad.

24 juni 2014 info@blbwijkraad.nl:
Dag mhr. Verbruggen,
Opnieuw dank voor uw reactie.
De website van blbwijkraad biedt in dit geval een platform voor bewoners om breder aandacht te vragen voor iets wat voor hen speelt.
De naam van de initiatiefnemer is bij ons van meet af aan bekend geweest, anders zouden wij ook niet geplaatst hebben.
Voor dit moment denken wij dat zijn naam er niet zo toe doet, want we moeten met elkaar gedachten zien te vormen over de inhoud, de persoon doet er hier niet toe.
Wij stellen het op prijs als u via de blog op de website uw bijdrage aan de discussie wilt leveren.
Met vriendelijke groet,
Christ van Puijenbroek.
24 juni 2014 J.verbruggen@home.nl:
Ik ben en blijf van mening dat anonieme acties met zwaar aangezette opruiende pamfletten aan Jan en alleman verstuurd, met een schreeuwende kop 'de volledige tekst staat op http://www.blb-wijkraad.nl onder: actuele thema's - informatie, niet acceptabel zijn en tenminste de indruk wekken dat het hier een gecoördineerde actie betreft, geïnitieerd door de belangenvereniging/wijkraad. Nu spreekt u van een open platform voor individuele bewoners die aandacht vragen voor een onderwerp en dat de persoon er daarbij helemaal niet toe doet. Het gaat mij niet om de persoon, iedereen mag een mening hebben, graag zelfs en het is ook goed om met elkaar in discussie te gaan als er zorgen zijn over de leefbaarheid van onze woonomgeving. Anoniem kun je echter geen gesprek voeren, zeker niet als de mening van één persoon al via de organen van de BlB zonder enige kanttekening en voorbehoud breed verspreid is.

Ik zal mij niet mengen in de discussie op het Blog, omdat ik van mening ben dat de absurditeit met 'voorkom toestanden als in Venetië' werkelijk buiten proporties is. Daarnaast maak ik absoluut bezwaar tegen het misbruik van de naam van Hein Bergé, goede vriend en strijdmakker van mijn overleden vader. Ik snap niks van bedreigingen van de Paleisbrug, die het Paleiskwartier voor voetgangers aansluit op het begin van de Vughterstraat (prachtig en wat heeft het in hemelsnaam met de Uilenburg te maken!); het Bolwerk st. Jan (prachtig zoals de gehele ecologisering van de Dommel en het parkje verderop!); het stadspark (buurtpark) Mariënburg (prachtig tenzij je een hekel hebt aan spelende kinderen); de nieuwe bestemming van de Mariënburg, de eerste fase incl. het buurtpark is prachtig! Er zullen andere misschien iets minder gelovige mensen komen wonen maar die vormen toch geen bedreiging???? Uitbreiding van kleinschalige bed and Breakfast gelegenheden, wat is hier in Godsnaam de bedreiging van. Verkeerscongestie, excuses daarvoor, dat ben ik want ik heb mijn garage onder mijn woning dus rijdt elektrisch door de Uilenburg naar huis, verder zie ik bijna niemand.

Ik woon als rechtgeaarde Bosschenaar ruim 30 jaar in de Uilenburg en heb de buurt van een vergane en verlopen gribus op zien krabbelen tot een van de allermooiste delen van de stad. Toen wij hier gingen wonen, als eersten in een deel van de aangekochte en deels gesloopte wasserij De Spuistroom, werd er nog geschoten in de Korenbrugstraat en werd je, nog voor de politie kwam, in elkaar geslagen als je had geklaagd over André Hazes die 2 x 800 Watt naar buiten schalde. De 150.000 'bootvluchtelingen' op de Dieze stappen in mijn voortuin in de bootjes. So what? Ik moet ze soms even opzij schuiven om mijn garage in te kunnen en dat geeft alleraardigste contacten. Ik woon met plezier en trots in dit deel van de stad en realiseer me dat ik het openbaar gebied deel met een toenemend aantal mensen dat ademloos kennisneemt van de schoonheid van ons gebied. Dat is heerlijk, dat is prachtig volk en een genot om naar te kijken en mee in gesprek te raken (ja hoor het zijn Bosschenaren en 'mensen van buiten', wat is daar nou weer mis mee?). Als je daar last van hebt dan heb je mogelijk de verkeerde keuze gemaakt en hunker je naar een stille woonwijk ergens aan de rand van de stad of in een dorp. Dat is ieders goed recht maar schijt mijn buurt dan niet vol. Ik denk dat het hier gaat om een misplaatste (dorps)politieke actie in de richting van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en ik ben werkelijk verbaast dat de wijkraad/BlB zich, zonder enig voorbehoud, met bescherming van de anonimiteit van deze z.g.n. 'verontruste' buurtbewoner, achter dit karretje laat spannen.

U mag mijn reactie op uw BLOG plaatsen.

Vriendelijke groet, Bas Verbruggen, Molenstraat 3, Uilenburg, Den Bosch           


Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan hieronder in het witte veld, op Geen opmerkingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten