vrijdag 8 november 2013

Masterplan GZG, Fasering en aanpak AgoraGasthuiskwartier Ontwerp. (Bastion Oranje 8 juni 2016)


Binnenkort leggen wij u enkele vragen voor over het GZG terrein:

Ontwikkeling GZG-terrein/Bibliotheek en Stadsarchief

De economisch mindere tijden zorgen ervoor dat het college kiest voor een gefaseerde aanpak van het GZG-terrein. En het GZG-terrein is dé locatie om de nieuwe bibliotheek te bouwen; in combinatie met het Stadsarchief en andere functies. “Dat is de kern van het voorstel van het college aan de gemeenteraad”, lichten wethouders Geert Snijders en Jeroen Weyers toe.

De hoofdlijnen uit het eerdere masterplan worden in het nieuwe voorstel bevestigd. Wethouder Geert Snijders: “In twee opeenvolgende fasen worden woningen gebouwd en winkels toegevoegd. De markt is daarbij leidend. Wel wordt het aantal winkelmeters beperkt. Centraal in het gebied komt de nieuwe bibliotheek met het Stadsarchief. Dat moet wat mij betreft een architectonisch icoon worden.”
Het masterplan zoals vastgesteld door de raad in oktober 2009.De fasering van de uitvoering van het masterplan
Minder winkels

Het voorstel aan de raad spreekt over een minder aantal winkelmeters. In eerste instantie gaat het om de bouw van 12.000 m2. Na de sloop van de Tolbruggarage in een latere fase kunnen daar nog ongeveer 6.000 m2 aan worden toegevoegd. Dat is beduidend minder dan de oorspronkelijke 27.800 m2 aan winkels. Oorzaken zijn de economische tegenwind en de ongewisse voorspellingen. Bovendien heeft de Bijenkorf aangegeven niet te kiezen voor nieuwe huisvesting in ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Geert Snijders: “Het GZG-terrein blijft prominent in beeld als levendig winkelgebied. Er is volop ruimte voor grootschalige winkelformules. Het gebied leent zich verder uitstekend om op interessante plekken winkels toe te voegen.” Het Burgemeester Loeffpein wordt een belangrijk scharnierpunt tussen de winkels in de binnenstad, de Arena en het nieuwe winkelgebied op het GZG-terrein.

Agora: de bezoeker centraal

De inspiratiebron voor de huisvesting van de nieuwe bibliotheek en het Stadsarchief is de Agora: het marktplein uit de oudheid. De bibliotheek verandert steeds meer van uitleenorganisatie naar een plek waar verblijf belangrijk wordt. Het Stadsarchief transformeert van bewaarplek naar een organisatie die in nauwe wisselwerking met het publiek de geschiedenis van de stad levend houdt. Bij beide instellingen staat de bezoeker centraal, niet de organisatie zelf.

De ambitie is volgens wethouder Jeroen Weyers om een uitnodigende voorziening te realiseren waar op een aansprekende manier kennis en informatie wordt uitgewisseld. Waar mogelijkheden zijn voor ontmoeting, educatie en debat. Maar waar ook ruimte is voor commerciële activiteiten.

Wethouder Jeroen Weyers: “Het college ziet het hart van het GZG-terrein als de perfecte locatie om een inspirerend en open gebouw te realiseren, in combinatie met twee prachtige monumenten. Bovendien moet deze nieuwe locatie meer ruimte bieden dan in de huidige bibliotheek mogelijk is om onze ambitie tot zijn recht te laten komen. De meerwaarde zit ‘m in de wisselwerking met de omgeving. Het agora-concept zoals wij dat voor ogen hebben, kan hier volledig tot wasdom komen. De bibliotheek trekt nu al bijna 500.000 bezoekers per jaar. Door de combinatie van functies in de Agora zal dit aantal nog toenemen.”

Voor het vrijkomende pand van de bibliotheek in de Hinthamerstraat wordt een nieuwe invulling gezocht.Woning bouw
Een groot deel van het GZG-terrein wordt benut voor woningbouw. Dat was in het oorspronkelijke masterplan ook al het geval. Het gebied aan de Zuid-Willemsvaart biedt ruimte aan circa 400 tot 500 woningen. Daarvoor moet eerst het ziekenhuis worden gesloopt. De inzet is nog steeds om dit zo snel mogelijk te doen. Er wordt gekoerst op begin 2014.

In een later stadium kan ook de Tolbruggarage worden gesloopt. Die blijft voorlopig gehandhaafd om het parkeren te faciliteren. Na sloop van de Tolbruggarage komt de verpleegstersflat Bloemenkamp in beeld voor een eventuele realisatie van een parkeergarage en voor nieuwe woningbouw. Op dat moment kan ook de Groote Stroom worden hersteld. Daar houdt het college onverkort aan vast.Voor meer informatie:

Raadsvoorstel GZG terrein (klik hier)


Bossche Agora (klik hier)


Schets GZG terrein (klik hier)


Als U wilt reageren of informatie wilt toevoegen klik dan hieronder op (Geen) opmerkingen

1 opmerking:

  1. Gezien de verloedering van het GZG terrein is een aanpak op korte termijn geboden. In ieder geval het afbreken van het oude ziekenhuis. Indien het geld ontbreekt voor verdere inrichting lijkt mij het aanleg van een park gewenst.

    BeantwoordenVerwijderen