woensdag 11 september 2013

Persbericht van Blbwijkraad over Openstelling winkels op zondag


's-Hertogenbosch, 11 september 2013

De Bewonersvereniging leefbare binnenstad / Wijkraad heeft een enquête gehouden om te bepalen hoe binnenstadsbewoners aankijken tegen de openstelling van winkels op zondag. Daarnaast is op de discussiepagina op de site (blbwijkraad.nl) een reeks uitgebreide reacties ontvangen. Op basis hiervan heeft het bestuur de mening van de Blb / Wijkraad opnieuw bepaald. Gezien het grote aantal reacties, ook van niet-leden van de Blb, zal het bestuur langs deze weg ook voor andere onderwerpen de bewoners bevragen om een gefundeerde mening te geven aan bestuur en politiek van 's-Hertogenbosch.

De uitslag van de enquête laat een verdeeld beeld zien. Een kleine helft van de binnenstadsbewoners ziet liefst geen verandering ten opzichte van nu. De andere helft heeft er geen bezwaar tegen om de winkels in de binnenstad op alle zondagen open te laten gaan. Een deel van deze groep ziet wel graag beperkingen in de tijd of wil het overlaten aan winkeliers (zie grafiek). Opvallend genoeg is er geen groot verschil met respondenten van buiten de binnenstad, behalve in het limiteren van de openingstijd en de mate waarin men winkeliers zelf wil laten bepalen of een koopzondag wordt gehouden.
 
Tevens is onderzocht of er verschil is in de mening op basis leeftijd (zie onderstaande grafieken). De oorspronkelijke verwachting dat met name de categorie tussen 36 en 55 jaar (eventueel met kinderen) vaker meer koopzondagen zou willen is op basis hiervan bijgesteld.

Naar aanleiding van de enquête en reactie op het discussieplatform (zie blbwijkraad.nl) heeft het bestuur van de Blb / Wijkraad binnenstad naar politiek, ambtenaren en bestuur de volgende mening van binnenstadsbewoners geventileerd voorafgaand aan de raadsvergadering van 10 september, waarin het voorstel van B&W is besproken.
 

Blb /Wijkraad namens bewoners binnenstad omtrent koopzondagen:

Altijd koopzondag heeft zowel voor- als nadelen voor bewoners van de binnenstad en de meningen zijn hierover verdeeld (zie uitslag web enquête onder binnenstadbewoners). Als bewoners begrijpen we het mogelijke belang voor behoud en ontwikkeling van onze winkelstad, maar we begrijpen ook dat het voor veel kleine winkeliers moeilijk zal zijn om deze beweging te volgen.

Indien de gemeente(raad) op grond van het economisch belang kiest voor openstelling op alle zondagen zal een aantal evidente nadelen en bezwaren van binnenstadsbewoners opgelost of gecompenseerd moeten worden:

-         Het aantal parkeerplaatsen voor bewoners moet structureel worden uitgebreid (in ieder geval in het weekend) omdat de 'avondvergunning' (van de bewoners die wachten op een 24/7 vergunning) nu vrijwel geen waarde meer zal hebben.

-         Het parkeren voor bezoekers van bewoners in het weekend moet mogelijk gemaakt worden tijdens openstelling van de winkels (zonder dat hiervan oneigenlijk gebruik gemaakt kan worden!?!).

NB Mogelijk is het wijsheid om voorafgaand aan beslissingen over ultra-kort parkeren een meer dynamische systematiek te ontwikkelen, die het parkeren voor bewoners en hun bezoekers beter garandeert.

-         Het wordt nóg levendiger in de binnenstad omdat er straks ook geen rustige zondagen meer zijn.... Dat maakt het nóg belangrijker dat de gemeente investeert in handhaving van opgelegde regels voor bevoorrading, reiniging en afvalverzameling, geluidsbelasting en horeca.

-         Bij de planning en organisatie van evenementen op zondag zal rekening gehouden moet worden met geopende winkels zodat geen conflicten ontstaan. Dat kan soms betekenen dat een evenement naar een andere locatie verplaatst wordt.

Wij vragen de raadsleden alleen akkoord te gaan met het voorstel van B&W indien de garantie wordt afgegeven dat de bovenstaande punten vóór de ingangsdatum van de regeling ook daadwerkelijk duurzaam zijn opgelost en de maatregelen rond parkeren zijn geëffectueerd. Op die manier kan de balans in de Binnenstad gezond blijven.
Volledig Persbericht:

PERSBERICHT Resultaat enquête koopzondagen (klik hier)

Addendum: De winkels gaan voortaan ook in de Bossche binnenstad op zondag open! De gemeenteraad heeft hierover positief besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag 12 september 2013. Vanaf 15 september treedt de nieuwe regeling in werking.
Alleen de SP en de Bossche Groenen waren tegen het besluit. De nieuwe regeling sluit aan op de nieuwe Winkeltijdenwet die landelijk in werking is getreden. In deze nieuwe wet staat dat gemeenten zelf kunnen bepalen of en in hoeverre openstelling op zon- en feestdagen voor winkels wordt toegestaan.


1 opmerking:

  1. Een slecht idee. Afelopen zondag toonde al aan dat er geen animo was bij winkeliers en winkelend publiek. Maar de aap komt ook uit de mouw:

    1. Strengere controle van de horeca (wegens koopzondag...)
    2. Evenementen de binnenstad uit (wegens koopzondag...)

    Rusthuis de Stille Binnenstad komt weer een stap dichterbij.

    BeantwoordenVerwijderen