dinsdag 3 september 2013

Tragisch ongeval

Op 23 mei deed zich een tragisch ongeval voor op de kruising van de Oude Dieze en de Zuidwal. In de Algemene Ledenvergadering van de Blb op 19 juni werd dit ook besproken.
De gemeente heeft inmiddels voorzieningen getroffen waardoor fietsers minder gevaar lopen om, in de dode hoek van een vrachtauto, over het hoofd te worden gezien.
Zo zijn de verkeerslichten beter op elkaar afgestemd en er is een spiegel aangebracht onder de verkeerslichten.

2 opmerkingen:

 1. Email van: Renée Spermon-Marijnen [mailto:hsper@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 9 september 2013 22:46
  Aan: 'f.debree@s-hertogenbosch.nl'; 'k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl'; 'Henk de Winter'; 'a.bongers@s-hertogenbosch.nl'; 't.prinsen@s-hertogenbosch.nl'
  Onderwerp: verkeersonveilige situaties

  Geachte heren,
  Tot groot genoegen en tevredenheid heeft het bestuur van de Blb/wijkraad binnenstad geconstateerd dat de veiligheid op de hoek Oude Dieze/Zuidwal sterk is toegenomen door het plaatsen van die spiegel onder het stoplicht en tevens door niet meer tegelijkertijd de voetgangers te laten oversteken als het verkeer vanuit de Oude Dieze groen licht krijgt. Blijkbaar kan het dus wel !
  U weet wellicht dat wij als bestuur van de Blb hier al zeer geruime tijd op aandringen en helaas heeft nu het dodelijk ongeluk deze aanpassing “versneld” mogelijk gemaakt.
  Zoals u allen weet heeft de Blb/wijkraad binnenstad vorig jaar op de ALV in september de onveilige situaties met foto’s in de binnenstad in beeld gebracht en hebben wij daar met de gemeente in december over gesproken. Het is nu inmiddels wederom september en voor zover ik weet is vooralsnog slechts bovenstaande onveilige situatie nu aangepast.
  Daar wij graag onze leden in de komende ALV van 18 september a.s op de hoogte brengen van de acties die de gemeente heeft ondernomen nav die PP met onveilige situaties in de stad die wij de gemeente hebben doen toekomen, is mijn concrete vraag aan u:
  - welke onveilige situaties hebt u reeds bekeken en al/niet gemotiveerd aangepast
  - welke onveilige situaties of wilt u nog nader bekijken of deze aanpassing behoeven
  Er op vertrouwend dat u ons nader hierover kunt en wilt informeren en wel voor woensdag 18 september, verblijven wij met waardering en vriendelijke groet, mede namens het bestuur van de Blb/wijkraad binnenstad,
  Renée Spermon-Marijnen, vzt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag allen,

  Afgelopen weekend heb ik de situatie kruispunt Oude Dieze/Zuidwal nog eens bekeken.
  Ik vraag mij af of het niet mogelijk is komend vanuit de Oude Dieze een voorsorteerstrook te maken voor rechtdoor en linksaf de Hekellaan op en een strook voor rechtsaf de Oude Dieze op. De voorsorteerstrook voor rechtdoor/linksaf moet uiteraard ook een gedeelte voor fietsers hebben.
  Die stroken moeten dan gerealiseerd worden door het trottoir en de (struik) begroeiing aan de Casinotuinzijde tot wegvak te maken voor verkeer komend vanaf de Hekellaan of de Pettelaarseweg. De Oude Dieze wordt dan ter plaatse dus breder. Dat moet ook om het verkeer rechtdoor/linksaf en het verkeer rechtsaf beter te scheiden.
  Kan John Stohr daarin adviseren aan BLB/wijkraad?
  En verder natuurliojk prima actie van Renée.

  Groet,

  Christ van Puijenbroek.

  BeantwoordenVerwijderen