donderdag 4 juli 2013

Binnenstadsring en 30 km zone

U vindt hier enkele notities over de plannen voor een binnenstad ring en het creëren van een 30 km zone.
De desbetreffende raadsvergadering is op 10 september 2013.Behandelvoorstel

Handboek


Reactie Arie Bijl:
Dank je wel Koen voor het prachtige boek over de beoogde Binnenstadsring. Ik ben blij dat deze stappen voor de herinrichting van de stad gezet gaan worden. Ik zal niet gemakkelijk wennen aan de stroperigheid van de besluitvorming maar dit werk stemt in ieder geval milder.
Maar ik heb ook een verzoek. Wil je, willen jullie, de feestelijkheid van deze actie beklemtonen in de aanbiedingsbrieven? Ofwel de te maken winst in de te zetten stappen onder een vergrootglas leggen?
Wat is de winst?
• De verblijfskwaliteit van anderen -fietsers, voetgangers en gehandicapten, wordt fors verbeterd. En, voor alle bewoners van de binnenstad. Er verdwijnt immers ruwweg de helft van de autoverkeersbewegingen.
• Minder geluidoverlast: het wordt stiller.
• Minder stank van benzine- en dieseldampen. En fijnstof.
• De recreatieruimte van de binnenstad gaat tot haar grenzen aan toe.
• Toerisme en kooppubliek ervaren een aantrekkelijker stad. En daarmee de middenstand in de stad.
• Er komt door de autoluwheid ruimte vrij voor groen, fiets en voetganger. Meer kansen voor allerlei vormen van biodiversiteit.
• Groen heeft een weldadige inwerking op gezondheid en productiviteit. Ik stuur separaat een studie van KPMG 'Groen-gezond-en-productief'
• Minder luchtverontreiniging door minder autoverkeer en langzamer autoverkeer. Dat laatste vermindert het gebruik van fossiele brandstof: op weg naar de klimaatneutrale stad.
• De stad zet zich hiermee op de kaart.

Ik blijf graag meedenken om dit feestje werkelijkheid te maken, Arie Bijl

KPMG studie


Impressie van de Binnenstadsring zoals te zien bij Bastion Oranje

ImpressieGeen opmerkingen:

Een reactie posten