zondag 23 juni 2013

De herrie is bij ons goed geregeld!

De herrie is bij ons goed geregeld, wat zeur je nou (NRC 21 juni 2013)

Over het herriebetoog van Hieke Jippes (NRC Handelsblad, 17 juni) het volgende. Ze heeft te lang op een vreemd eiland gewoond, vrees ik. Je komt terug in Nederland, hoort uren aaneen harde, doordringende en trillingen veroorzakende geluiden en denkt: wat een herrie.
Fout Hieke, je hoort muziek, echt waar, en er is een massa mensen die je toch zeker niet het recht wilt ontzeggen om daarvan te laten genieten. Het was beter geweest om bij terugkeer eerst een cursus inburgering te volgen. Dan zou je Nederlandse gebruiken naar waarde weten te schatten, dan zou je begrip hebben gekregen, misschien wel met een glimlach gedacht hebben toen je die geluiden hoorde: wat fijn dat zoveel medeburgers het blijkbaar fijn hebben.
Dan zou je te horen hebben gekregen dat het niet past om jouw waarde i.c. jouw individuele voorkeur voor stilte als norm te gebruiken voor anderen. Dan zou je te horen hebben gekregen dat wij in dit land niet het recht op stilte hebben, maar dat iedereen het recht heeft om evenementen met geluid te organiseren in de openbare ruimte, mits het aantal wettelijk vastgelegde decibellen niet wordt overschreden en vastgestelde tijdslimieten in acht worden genomen.
Je zou te horen hebben gekregen dat evenementen in de lokale pers worden aangekondigd en op de gemeentelijke website, en dat het jouw verantwoordelijkheid is om je goed te informeren. Je zou te horen hebben gekregen dat veel aanwezigen er een pilletje bij nemen, dan kunnen ze zoals ze dat in Nederland noemen uit hun dak gaan.
Je zou te horen hebben gekregen dat bij geluidsevenementen ook hulpdiensten in de draaiboeken
staan, want je moet er toch rekening mee houden dat we de put willen dempen als de festivalganger echt uit zijn of haar dak gaat.
Kortom: het is hier goed geregeld. Wat zeur je nou. En wees maar blij dat je niet in Den Bosch woont. Onze burgemeester stelde voor om de tijdslimiet voor evenementen met geluid terug te brengen van 24.00 uur naar 23.00 uur, zoals in veel Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, gebruikelijk is. Onze gemeenteraad, die niet onder de verdenking staat erg besluitvaardig te zijn, heeft nog nooit zo snel een besluit genomen, namelijk dat de burgemeester het niet moest wagen aan de eindtijd van 24.00 uur te tornen.
Einde van de les, Hieke. Wij vinden hier dat als jij harde, doordringende, trillingen veroorzakende geluiden als herrie ervaart dat jouw probleem is, en dat jij begrip moet hebben voor onze democratisch genomen besluiten.
Oh ja, wil je mij nog adressen sturen van arrondissementen in Engeland waar rechters stilte als overwegend belang hebben aangemerkt. Dan kan ik daar afkicken in de vakantie.
C. VAN PÜIJENBROEK

1 opmerking: